"دومین رویداد ایده‌پردازی "دان

اایده

!ایده‌هاتو به کار بگیر

توضیحات مربوط به دومین رویداد ایده پردازی دان:
  • شرکت برای عموم آزاد است.
  • هر شخص فقط یک ایده می‌تواند ارائه دهد.
  • برای شرکت کردن بر روی "دریافت فرم" کلیک کنید.
    فرم پر شده را به idea@raahin.com ارسال کنید.
  • مهلت ارسال از تاریخ 1401/03/08 تا تاریخ 1401/04/08 خواهد بود.
  • اسامی نفرات برتر در تاریخ 1401/04/25 اعلام خواهد شد.
  • جوایز: نفر اول 10 میلیون تومان، نفر دوم 5 میلیون تومان و نفر سوم 3 میلیون تومان جایزه نقدی.
شرکت راهکار کسب و کار هوشمند امین حامی برگزاری این رویداد است .